Novo vodstvo kluba

V soboto, 17. decembra 2016, je klub dobil novo vodstvo. Po enajstih letih vodenja kluba je dosedani predsednik Janez Stajnko 'predal krmilo' novemu predsedniku. To je Marko Herman.

Marko Herman, novi predsednik BK Kungota

Na volilni skupščini so bili razrešeni vsi dosedsnji člani orgaanov kluba, na hkratnih volitvah pa izvoljeni novi.

Pregled novih članov organov kluba:

 

  • Člani UO: Marko Herman (predsednik kluba in predsednik UO), Janez Stajnko (podpredsednik kluba in UO), Zmago Lozar (podpredsednik kluba in UO), Milena Lozar, Mihael Grabrovec, Zoran Halič, Edi Adler, Saša Koroša.

 

  • Člani NO: Darja Polc, Marinka Dajčar, Tone Roškar.

 

  • Člani DK: Sonja Roškar, Branka Gert, Andreja Štifter.

 

  • Člani pripravljalnega odbora: Edi Adler, Darjan Polc, Tone Roškar, Zmago Lozar, Dejan Samec, Zoran Halič, Branka Gert.

 

  • Strokovni svet sestavljajo trenerji skupin v tekoči sezoni; člani vsako sezono določijo vodjo.

 

BADMINTON KLUB KUNGOTA, Rošpoh 157b 2351 Kamnica, Sedež: PLINTOVEC 5H 2221 Kungota T: 00 386 41 332 546, E: jstajnko@gmail.com