COVID-19: epidemija preklicana, dvorana je odprta za treninge in rekreacijo

COVID-19: epidemija preklicana, dvorana je od danes, 18.5.2020, odprta za treninge in rekreacijo.

Več informacij sledi.

COVID-19: epidemija preklicana, dvorana je od danes, 18.5.2020, odprta za treninge in rekracijo.

Upoštevajte navodila (medsebojna razdalja, razkuževanje, ...), ki veljajo in so na vpogled na voljo v dvorani.

V primeru nespoštovanja navodil bo nadaljnja uporaba objekta prepovedana!

Vodstvo kluba

BADMINTON KLUB KUNGOTA, PLINTOVEC 5H 2201 Kungota T: 00 386 41 361 245