COVID-19: trenutno stanje

Zadnje informacije v zvezi z nadaljevanjem aktivnosti

Posredujemo informacije oz. odgovore panožne zveze BZS na vprašanja, kako naj bi potekali treningi in igranje badmintona nasploh v nadaljnje.

BZS je pripravila priporočila, ki veljajo tako za tekmovalce kot rekreativno igranje badmintona.
Rekreativno igranje badmintona trenutno ni dovoljeno, saj velja odlok Vlade RS - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2010 (glej 2.člen/t. 23), ki dovoljuje rekreativno vadbo samo na zunanjih športnih objektih in površinah. Uporaba dvoran za rekreativno vadbo oziroma igranje trenutno torej še ni dovoljena.

 

Vadba registriranih športnikov, je dovoljena z odlokom - https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0964/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti. Naša priporočila so pripravljena v skladu s predlogi NIJZ - https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.pdf.

Prosimo za spoštovanje navedenih priporočil in se zahvaljujemo za razumevanje. Ko se bodo pogoji spremenili oz. omejitve sprostile, vas bomo obvestili.

Vodstvo kluba

BADMINTON KLUB KUNGOTA, PLINTOVEC 5H 2201 Kungota T: 00 386 41 361 245