Badminton klub Kungota

 

je bil ustanovljen 25. oktobra 1999, danes šteje nekaj manj kot 150 članov. Takoj po ustanovitvi kluba so se pričeli treningi za otroke in člane ter vodena rekreacija. V klubu vzpodbujamo predvsem množičnost v športu in družinski badminton; z resnim pristopom k tekmovalnemu športu mladim tekmovalcem omogočamo tudi doseganje vrhunskih tekmovalnih rezultatov.

Naše poslanstvo je povečanje prepoznavnosti badmintona kot ene najbolj uravnoteženih športnih aktivnosti za potrebe današnjega človeka - od otroštva do poznih zrelih let. Z visoko strokovnim delom na športno-tekmovalnem področju ter bogatim klubskim življenjem na družabni ravni želimo predvsem na področju Kungote in Maribora z okolico ustvariti čim večjo vsegeneracijsko skupino z badmintonom povezanih ljudi.

 

Badminton club Kungota

was founded on the 25th october 1999 and has about 180 members by far. Right after its foundation, the trainings and aerobics for children and club members began. In the club, we encourage multiplicity in sports and family badminton; with a serious approach to competitive sport we help young competitors to achieve top results.

Our mission is to expand recognisability of badminton as one of the most balanced sport activities for modern people - from their earliest to the oldest age. With highly professional work and an exciting sociable life inside the club, we would like to create a great group of people from Kungota and Maribor who have one common value - badminton.