Marko Herman

predsednik kluba

     

Janez Stajnko

podpredsednik kluba

Patrik Riboli

podpredsednik kluba

   

 

 

         

Marko Herman

predsednik kluba in UO

Janez Stajnko

podpredsednik kluba in UO

Patrik Riboli

podpredsednik kluba in UO

Larisa Kukovec

upravni odbor

Saša Koroša

upravni odbor

 

Matjaž Pungartnik

NO

Matej Strelec

NO

Vesna Brlič

NO

 

Eva Gorjup

strokovni svet

Jožef Kuprivec Dodo

strokovni svet

Lea Mak

strokovni svet

   

 

Andraž Pungartnik

DK

Maja Koman

DK

Eva Gorjup    

DK

 

     Sonja Štelcar

        blagajičarka