Marko Herman

predsednik kluba

   

Janez Stajnko

podpredsednik kluba

Zmago Lozar

podpredsednik kluba, vodja proste igre

   

 

 

         

Marko Herman

predsednik kluba in UO

Janez Stajnko

podpredsednik kluba in UO

Zmago Lozar

podpredsednik kluba in UO

Milena Lozar

upravni odbor

Mihael Grabrovec

upravni odbor

 

Zoran Halič

upravni odbor

Edi Adler

upravni odbor

Saša Koroša

upravni odbor

Sonja Štelcar

blagajičarka

 

 

         

Nika Koncut

strokovni svet

Aleš Forjan

strokovni svet

Edi Roj

strokovni svet

Jožef Kuprivec Dodo

strokovni svet

Tone Roškar

strokovni svet

         

Denis Člekovič

strokovni svet

Vesna Brlič

strokovni svet

Alen Roj

strokovni svet

   

 

         

Tone Roškar

NO

Darja Polc 

NO

Marinka Dajčer

NO

 

 

 

 

Sonja Roškar

DK

Branka Ger

DK

Andreja Štifter     

DK

BADMINTON KLUB KUNGOTA, PLINTOVEC 5H 2201 Kungota T: 00 386 41 361 245